Map aprann

Chwazi lang ke wap aprann la. Liv yo pral nan lang sa a