O lea ou te aoao

Filifili le gagana o lo oe aʻoaʻo. Tusi o le a i lenei gagana