waan baranayaa

Xulo luqadda aad baraneyso. Buugaagtu waxay ku jiri doonaan luuqadan