איך לערן

אויסקלייַבן די שפּראַך וואָס איר לערנען. ספר וועט זיין אין דעם שפּראַך